Beta Trong Chứng Khoán Là Gì?

beta trong chứng khoán là gì

 

Trong bài này, KAMETHOD sẽ nêu ra hệ số Beta trong chứng khoán là gì, và cách để xem hệ số này có sẵn trên Cafef để anh chị em hiểu rõ hơn về một cổ phiếu biến động như thế nào so với thị trường ( VNindex).

 

beta trong chứng khoán là gì

Beta trong chứng khoán là gì?

Hệ số rủi ro beta là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường. Beta được sử dụng trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) để tính toán tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một tài sản dựa vào hệ số beta của nó và tỷ suất sinh lời trên thị trường.

Nếu một chứng khoán có hệ số beta:

   = 1, mức biến động của giá chứng khoán này sẽ bằng với mức biến động của thị trường.
   <=  1, mức độ biến động của giá chứng khoán này thấp hơn mức biến động của thị trường.
   > 1: mức độ biến động giá của chứng khoán này lớn hơn mức biến động của thị trường.

Thị trường ở Việt Nam là chỉ số Vnindex

Cụ thể hơn, nếu một chứng khoán có beta bằng 1,5 thì trên lý thuyết mức biến động của chứng khoán này sẽ cao hơn mức biến động chung của thị trường là 50%.

Công thức tính hệ số beta trong chứng khoán:

Beta = Covar(Ri,Rm)/Var(Rm)

Trong đó:

   • Ri : Tỷ suất sinh lời của chứng khoán.
   • Rm: Tỷ suất sinh lời của thị trường.
   • Var(Rm): Phương sai của tỷ suất sinh lời của thị trường.
   • Covar(Ri,Rm): Hiệp phương sai của tỷ suất sinh lời của chứng khoán và tỷ suất sinh lời của thị trường.

Tỷ suất sinh lời được tính như sau:

R = (p1-p0)/p0

Trong đó:

   • P1: giá đóng cửa điều chỉnh phiên đang xét.
   • P0: giá đóng cửa điều chỉnh phiên trước đó.

Hiện nay có rất nhiều trang web để xem chỉ số Beta được tính sẵn, thường trang Cafef.vn sẽ được xem thường nhất. Ở trang này, hệ số Beta trong chứng khoán được tính dựa trên dữ liệu 100 phiên liên tiếp so với thời điểm được xem.

Đối với những chứng khoán có số phiên giao dịch dưới 30: không tiến hành tính beta.

Đối với những chứng khoán có số phiên giao dịch từ 30 tới nhỏ hơn 100, beta được tính dựa trên dữ liệu từ khi chứng khoán bắt đầu giao dịch tới phiên giao dịch gần thời điểm hiện tại nhất.

beta trong chứng khoán là gì

beta trong chứng khoán là gì

 

Nên tại sao có nhiều lúc thị trường tăng rất mạnh nhưng cổ phiếu của bạn lại không tăng thậm chí là giảm.
Ngược lại khi thị trường giảm mạnh mà cổ phiếu của bạn lại tăng rất mạnh hoặc không giảm theo.

Mỗi chỉ số chỉ để tham khảo và góp vào và hỗ trợ thêm cho cách nhìn và phân tích của nhà đầu tư và nhà giao dịch. 

LIÊN HỆ

    Mở tài khoản chứng khoánMở tài khoản hàng hóaTư vấn danh mục Chứng khoán

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *