Cập nhật dầu cọ tho tháng 9/2020

KHỐI LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG MỞ CỦA DẦU CỌ THÔ MALAYSIA

Vào tháng 8 năm 2020, tổng khối lượng Dầu Cọ thô CME đạt 4.141 lô (103.525 tấn) và số lượng hợp đồng mở (OI) cuối tháng là 22.603 lô (565.075 tấn).

Khối lượng và OI cuối tháng trong 3 tháng hợp đồng đầu tiên lần lượt là 2,181 và 11,853.

Hiệu suất của hợp đồng tương lai dầu cọ thô (CPO) USD Malaysia:

  • Tổng khối lượng: 2.401 lô. Khối lượng trong ba tháng hợp đồng đầu tiên: 1.801 lô (trong biểu đồ).
  • Tổng OI cuối tháng: 7.443 lô. OI trong 3 tháng hợp đồng đầu tiên: 3.493 lô.

Hiệu suất hoán đổi Dầu cọ Malaysia (CPC):

  • Tổng khối lượng: 1.740 lô. Khối lượng trong ba tháng hợp đồng đầu tiên: 380 lô (trong biểu đồ).
  • Tổng OI cuối tháng: 15.160 lô. OI trong 3 tháng hợp đồng đầu tiên: 8.360 lô.

Giá dầu cọ thô Malaysia và sự biến động giá

Dầu cọ thô Malaysia kỳ hạn đạt 653,75 USD / tấn vào cuối tháng 8 năm 2020, tạo ra biến động giá với 21,75 USD so với đầu tháng.

Trong suốt tháng, mức biến động kỳ hạn 20 ngày dao động từ 21,2% đến 29,2%, trung bình là 25,5%.

Khoảng cách giá giữa Dầu đậu – Dầu cọ, khoảng cách giá giữa Dầu cọ- Gasoil

Khoảng cách giá Dầu Đậu (đậu nành CBOT) – Dầu cọ (BOPO) tăng từ 66,20 USD / tấn vào đầu tháng, lên 72,89 USD / tấn vào cuối tháng. Giá dao động hàng tháng là $ 6,69.

Dầu cọ – Gasoil (POGO) tăng từ $ 262,00 / tấn vào đầu tháng, lên $ 291,75 / tấn vào cuối tháng. Giá dao động hàng tháng là $ 29,75.

Về giá dầu cọ hôm nay, 10/9/2020, nhận định bằng phân tích kỹ thuật, dễ dang nhận diện được mô hình 2 đỉnh, tuy nhiên giá vẫn còn trong kênh giá tăng. Ý kiến của chúng tôi là trung lập cho giai đoạn hiện tại vì giá đang quanh vùng đỉnh cũ với xung lực tăng vẫn còn mạnh. Tuy nhiên, cần cảnh giác với việc giá phá vỡ đường hỗ trợ để dễ dàng thiết lập một xu hướng giảm mới.

Nguồn CME

Khương và KAMETHOD tổng hợp và nhận định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *