Cổ Tức Trong Chứng Khoán Và 1 Số Ngộ Nhận

Cổ Tức Trong Chứng Khoán

 

Cổ tức trong chứng khoán là một khoản “lãi” hấp dẫn. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc nhiều nhà giao dịch lâu năm và mới giao dịch trên thị trường chứng khoán. Kamethod hiểu ra có một sự ngộ nhận lớn xoay quanh câu chuyện cổ tức không đáng có!

Cổ tức trong chứng khoán là gì?

Cổ tức trong chứng khoán là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của công ty.

Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Mục đích, ý nghĩa cơ bản của kinh doanh là tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu hay cổ đông của nó. Cổ tức là phương thức quan trong nhất để phân phối cũng thực hiện nhiệm vụ này. Khi công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, một phần lợi nhuận là sẽ được trả cổ tức.

Công thức tính giá sau khi chia

  P’ = (P+ (Pa x a) – C ) / (1+ a + b )  

P’: Giá cổ phiếu sau khi thực hiện quyền (bao gồm cổ tức bằng tiền, cồ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành thêm)

P: Giá cổ phiếu trước khi thực hiện quyền

Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua ưu đãi

a: Tỉ lệ cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua mua ưu đãi. Đơn vị tính %

b: Tỉ lệ chia cổ phiếu thưởng, trả cổ thức bằng cổ phiếu. Đơn vị tính %

C: Cổ tức bằng tiền.

Ví dụ với trường hợp chia cổ tức trong chứng khoán tổng quát

Một doanh nghiệp ABC giá ngày 1/1/2021 là 150.000 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/1/2021 có chính sách trả cổ tức như sau: 

Cổ tức bằng tiền: 20% (tương đương với 2.000 VNĐ) => C = 2.000

Cổ tức bằng cổ phiếu: 100:20 (tương đương 20%) => b = 20%

Thưởng bằng cổ phiếu: 100:30 (tương đương 30%) => b = 30%

Quyền mua cổ phiếu ưu đãi 5:2 (tương đương 40%) giá 60.000 VNĐ)

Áp dụng:

P’ = (P + Pa x a – C)/ (1 + a + b) = (150.000 + 60.000 x 40% – 2.000) / (1 + 40% + 20% + 30%) = 90.500 đồng.

  Giá trị trước khi chia   Giá trị sau khi chia  
  150.000 = 90.500 + 2000 + cổ phiếu thêm + giá mua ưu đãi  

Giá thị trường trước và sau khi chia sẽ thay đổi nhưng giá trị hoàn toàn không thay đổi

Ví dụ tính giá sau chia trả cổ tức trong chứng khoán bằng tiền

Giá cổ phiếu XYZ vào ngày 1/1/2021 là 100.000 đồng, ngày 2/1/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền,

Cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương đương với mức nhận 2.000 VNĐ. => C =2.000 đồng

P’ = P – C = 100.000 – 2.000 = 98.000 VNĐ

Khi đó 1 cổ phiếu XYZ cũ giá 100.000 đồng thành 1 cổ phiếu VNM sau chia giá 98.000 đồng và 2.000 đồng tiền cổ tức.

Với ví dụ này, anh chị em sẽ dễ thấy tính chất của định luật bảo toàn khối lượng tồn tại trong việc chia cổ tức.

  Giá trị khi chia   Giá trị khi chia  
  100.000 = 98.000 + 2.000  

Giá thị trường trước và sau khi chia sẽ thay đổi nhưng giá trị hoàn toàn không thay đổi

Qua 2 ví dụ trên thì có thể thấy việc chia cổ tức trong chứng khoán dưới góc độ toán học là chia cũng như không chia. Nhưng đối với góc độ kinh doanh thì đó là một trong những chiến lược sử dụng vốn của từng doanh nghiệp.

Ngộ nhận của những nhà giao dịch chứng khoán lâu năm về cổ tức trong chứng khoán

Cổ tức trong chứng khoán là lãi?

Tùy theo chính sách cổ tức hàng năm được thông qua Nghị quyết hội đồng quản trị sẽ có một mức cổ tức. Tuy nhiên nếu trong năm thị trường có thể bất lợi mà không tạo ra lợi nhuận nhưng công ty vẫn có thể chia cổ tức bằng nguồn tiền lợi nhuận giữ lại.

Tại sao sau khi chia giá cổ phiếu tăng?

Điều này hoàn toàn có thể nói vào việc tùy theo yếu tố cơ bản lúc đó và sự cung cầu của chính cổ phiếu. Bên cạnh đó là yếu tố thị trường tại thời điểm này có phù hợp để giữ cổ phiếu để nhận cổ tức hay không.

Sẽ có những thông tin như: cổ phiếu ZYZ có game chia cổ tức, hay sau khi chia đội lái đánh lên,…vv làm cho anh chị cảm thấy phấn khích mà mua vào. Nhưng điều quan trọng nhất với người tham gia vào thị trường chứng khoán với tư cách cá nhân là nên hiểu được 1 trong 2 đó là cơ bản hoặc là kỹ thuật của cổ phiếu đó.

Tại sao sau khi chia giá cổ phiếu giảm?

Cũng giống như câu hỏi trên, Điều này hoàn toàn có thể nói vào việc tùy theo yếu tố cơ bản lúc đó và sự cung cầu của chính cổ phiếu đó. Bên cạnh đó là yếu tố thị trường tại thời điểm đó có phù hợp để giữ cổ phiếu để nhận cổ tức hay không.

Vị trí mà cổ phiếu nằm trên đồ thị rất quan trọng để đánh giá

Hưởng cổ tức là có thêm tiền?

Việc luôn nằm lòng là tiền mà công ty chia cổ tức cho cổ đông, chính là tiền bên trong công ty, vậy sau khi chia tiền thì tiền trong công ty sẽ bị giảm tương ứng dẫn đến giá cổ phiếu phải bị điều chỉnh tương ứng. Nhưng sau khi chia có nhiều cổ phiếu được tăng lên lại bằng với giá trước khi chia thì đó là khoản lãi nhờ sự chênh lệch.

Cổ Tức Trong Chứng Khoán
Cổ tức trong chứng khoán bằng tiền

Câu hỏi này cũng chính là câu kiến thức cơ bản để tránh những lời chào mời tham gia đầu tư vào những ” Thương vụ chia cổ tức ” của các cổ phiếu nước ngoài- Điều quan trọng là tại Việt Nam đầu tư các cổ phiếu ngoài Việt Nam là không hợp pháp.

Những cổ phiếu nước ngoài có tỉ lệ đòn bẩy cao, nếu không tính và đảm bảo an toàn về tỉ lệ ký quỹ thì khả năng khi cổ phiếu vừa được chia thì tài khoản sẽ bị Call margin.

“The mother of all evil is speculation- Gordon Gekko

Gekko nói rằng đầu cơ vào cổ phiếu không phải là một việc làm thông minh. Đầu cơ cũng giống như cờ bạc và điều đó sẽ không đưa bạn đến con đường thành công. Đừng lười biếng, nó sẽ không hiệu quả. Nghiên cứu một công ty cho đến khi bạn hiểu nó một cách thấu đáo và bạn sẽ thấy mình có một vị trí để đưa ra những lựa chọn đầu tư tuyệt vời.

Hiểu đúng theo nghĩa của Gekko, thì đầu cơ bao gồm với việc sử dụng đòn bẩy quá mức sẽ dẫn đến rủi ro cực kì với tài khoản. Chính điều này mà có rất nhiều người khi tham gia vào thị trường forex không quan tâm đến tỉ lệ đòn bẩy nên thường cháy tài khoản.

Xem thêm: 10 trích dẫn của Gordon Gekko làm bạn phải suy nghĩ

Phương pháp chọn cổ phiếu có lợi tức ổn định

Các doanh nghiệp có yếu tố nhà nước

Vì các doanh nghiệp Nhà nước có yếu tố kinh doanh ổn định trong một lĩnh vực hoặc một ngành nghề kinh doanh chính. Nên doanh thu và lợi nhuận thường ổn định hàng năm, lượng cổ đông cô đặc, nên việc làm lãi ra bao nhiêu thường chia cổ tức bấy nhiêu.

Các doanh nghiệp có thời gian đã từng chia cổ tức ổn định

Cũng như các doanh nghiệp có yếu tố nhà nước, bên cạnh đó anh chị có thể xem và theo dõi các cổ phiếu có chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt ổn định hàng năm, thường là 5 năm trở lên.

cổ tức trong chứng khoán

Bên trên là cổ phiếu SJD, anh chị có thể thấy cổ tức bằng tiền hàng năm trung bình cao hơn 20% trong khi giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại là 17.000.

Với cách tính đơn giản để chọn lọc vào danh sách có nên đầu tư hưởng cổ tức hay không ( khi chưa xem sâu về bên trong cơ bản và chính sách chia cổ tức trong năm hiện tại thì lợi tức = 2000/17000= 11.7%. Với mức lợi tức này so với mức lãi suất ngân hàng trung bình 5-6% thì có lẽ đủ sức hấp dẫn!

Các doanh nghiệp có lãi tốt đều đặn hàng năm

Các doanh nghiệp có lãi hàng năm cũng là mục tiêu để đầu tư không những vì cổ tức mà vì sự chênh lệch giá dương sau khi mua.

Tốc độ tăng trưởng cổ tức, tỷ suất cổ tức, định giá dòng cổ tức,…

Các phương pháp này dành cho những anh chị nghiên cứu về cơ bản của các cổ phiếu với hệ thống rõ ràng.

Lợi tức cổ phiếu so với lãi suất ngân hàng

Kể từ năm 2021 trở đi, vớ lãi suất ngân hàng hiện tại và những dự đoán với lãi suất ngân hàng giảm dần. Chính sách của Fed cũng hạ dần lãi suất đến 2023, chính điều này tạo ra một dòng tiền ” rẻ”. Cái thời gửi ngân hàng để hưởng lãi suất trên 20%/ năm đã qua quá xa, lúc đó ai có tiền cũng nghĩ đến chuyện gửi ngân hàng để kiếm lãi quá dễ dàng và an toàn.

Nhưng vì lãi suất huy động ngày càng có xu hướng rẻ thì việc gửi tiền qua ngân hàng đóng vai trò là việc thanh toán. Vì lãi suất trung bình quanh 5%/ năm không đủ sức hấp dẫn và nhờ đó mà tạo sự luân chuyển của các dòng tiền qua kênh đầu tư bất động sản và chứng khoán. Điều này thúc đẩy thị trường BĐS và chứng khoán toàn cầu thời gian vừa qua tăng rất ấn tượng bỏ mặc mối lo ngại rủi ro về đại dịch.

F0 là những người mới tham gia vào thị trường chứng khoán, có những người mới hoàn toàn, có những người ” thức thời” khi chuyển dịch dòng tiền đúng lúc qua kênh đầu tư tăng mạnh mẽ như thời gian vừa qua. Việc khi nào F0 rút tiền là một ẩn số!

Lợi tức cổ phiếu trung bình an toàn

Đầu tư chứng khoán là một kênh đi kèm với rủi ro. Chính vì vậy mà sự kì vọng của đầu tư chứng khoán không thể nào bằng lãi suất ngân hàng được mà cần gấp nhiều lần. Theo Kamethod là hơn tối thiểu 2 lần lãi suất trung bình ngân hàng. Đối với lãi suất của trái phiếu cũng hơn trung bình 2% so với ngân hàng rồi!

Tổng kết

Trên đây là những kiến thức về cổ tức bên cạnh những chia sẻ từ Kamethod. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích đối với anh chị đã và đang dự định tham gia vào thị trường chứng khoán để có một cách nhìn rõ hơn. Anh chị em cần thêm thông tin có thể liên hệ để Kamethod hỗ trợ nhé!

Lưu ý: Khi mua bằng phương pháp nào thì thoát ra bằng phương pháp đó

Ví dụ như anh chị mua cổ phiếu để hưởng cổ tức với cổ phiếu ZYZ vì tốc độ tăng trưởng của cổ tức hay cổ tức được chia hàng năm rất ổn định. Nhưng đến một thời gian nào đó, những yếu tố nàykhông còn phù hợp với tiêu chí của anh chị thì anh chị nên thoát ra.

Điều đặc biệt, là khi mua cổ phiếu để hưởng cổ tức thì người mua sẽ mua từ trước và rất lâu khi thông tin trên báo chí công bố thông tin. Vì khi mua theo tin tức thì anh chị nên là người biết tin đầu tiên, đừng là ” số đông” khi biết được khi báo chí ra tin. Mà lúc này phương pháp xác định thời điểm giao dịch là phân tích kỹ thuật sẽ làm hiệu quả nhất.

LIÊN HỆ

  Mở tài khoản chứng khoánMở tài khoản hàng hóaTư vấn danh mục Chứng khoán

  Từ khóa:
  Cổ tức trong chứng khoán
  Những ngộ nhận về cổ tức trong chứng khoán
  Nên nhận cổ tức trong chứng khoán hay nhận lãi suất ngân hàng

  Vnindex 8/7/2021

   

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *