DỤ NGÔN THỢ LÀM VƯỜN NHO VÀ AI LỚN LÀM LỚN PHẢI PHỤC VỤ

 

Dụ ngôn thợ làm vườn nho

Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lệ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông trở ra và làm y như vậy. Khoảng giờ thứ mười một, ông trở ra và thấy còn số những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: ” Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: ” Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” Chiều đến ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ” Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.” Vậy những người làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn,tôi đâu có đối xử bất công với bạn. Bạn chẳng đã thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” Thế là những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. ( Vì những kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít)”

Bà mẹ của hai người con ông Dê-bê-đê

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi là: “Bà muốn gì?” Bà thưa:” Xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Đức Giê su bảo:” Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi”. Đức Giê su bảo: ” Chén của thầy, các ngươi sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”

Ai làm lớn phải phục vụ

Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê su gọi các ông lại và nói” ” Anh em biết: thủ lãnh các dân mà dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con người tới không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dân mạng sống làm giá chuộc muôn người.”


Trích Kinh thánh tân ước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *