Bạn có thể tìm thấy gì ở Cộng đồng KAMETHOD?

KAMETHOD là cộng đồng những nhà đầu cơ chuyên nghiệp theo phong cách ” nhà kỹ thuật đầu tư” chia sẻ những kiến thức, kinh ngiệm từ những nhà đầu cơ lẫn đầu tư nổi tiếng trong giới giao dịch tài chính. KAMETHOD đem lại những lời khuyên chân thật nhất về thị trường tài chính.

Những chia sẻ, kiến thức được KAMETHOD chọn lọc với một cách hữu dụng và thiết thật nhất cho cộng đồng.

Đội ngũ của KAMETHOD tập hợp các thành viên có kinh nghiệm và cách nhìn sâu sắc từ thị trường đến từ những công ty chứng khoán hàng đầu như SSI, FPTS, VDSC, MBS, PHS…Và những thành viên có thâm niên trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa đứng với các sàn quốc tế và trong nước. Những thành viên giao dịch thị trường FX hơn 6 năm kinh nghiệm. Chúng tôi tạo thành một cộng đồng phân tích Liên thị trường ( Intermarket) để hỗ trợ cộng đồng tốt nhất. Bên cạnh đó chúng tôi nhận đào tạo các thành viên muốn tham gia cùng cộng đồng với việc chia sẻ các kiến thức nền và định hướng thị trường tài chính để phù hợp với từng cá nhân nhà giao dịch và đầu tư.

Giá trị mà KAMETHOD hướng đến là xây dựng 1 cộng đồng với những quan điểm đầu cơ lẫn đầu tư bằng phương pháp phân tích kỹ thuật (TA) lẫn phân tích cơ bản(FA).
FA là phân tích yếu tố cơ yếu của một sản phẩm ( hàng hóa, cổ phiếu,..).
TA là kỹ thuật giao dịch tìm điểm mua vào và bán ra hợp lý dựa vào thì trường để tối đa hóa lợi nhuận.
KAMETHOD cung cấp góc nhìn khách quan, độc lập, không bị chi phối bởi bất kì yếu tố nào.

Bạn đang khó khăn về việc…

Bắt đầu tham gia thị trường tài chính như thế nào.

Kiến thức các từ nhiều nguồn khác quá phức tạp và không hệ thống

Đầu tư vào sản phẩm nào hiệu quả tốt nhất. Ai có năng lực để làm việc cùng bạn…

Vậy làm thế nào Cộng đồng KAMETHOD giúp bạn giải quyết những vấn đề đó?

KAMETHOD cung cấp những khóa học, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn giao dịch cho các thành viên trong cộng đồng.

KAMETHOD cung cấp những bài phân tích cơ bản chuyên nghiệp không bị chi phối bởi nhiều yếu tố cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

KAMETHOD hỗ trợ cộng đồng giao dịch hiệu quả cùng phương pháp KAMETHOD song hành với việc quản trị vốn.

Nếu bạn là một nhà phân tích chuyên nghiệp

KAMETHOD cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất.

Bạn có thể hòa nhập cùng KAMETHOD để phục vụ cộng đồng.

Đem tấm lòng và sự đam mê trong đạo đức nghề nghiệp, Chúng tôi- KAMETHOD sẽ đem những gì tốt nhất cho các thành viên trong cộng đồng.