Hướng dẫn nộp tiền tại HSC

Sau khi mở tài khoản tại HSC, anh chị em có thể nạp tiền để giao dịch vào các tài khoản liên kết với HSC sau đây: ( Trước và sau khi nạp tiền, anh chị em vui lòng liên hệ Kamethod để kiểm tra thông tin và hỗ trợ theo dõi tiền nhé!)

Ngân Hàng Chi Nhánh Số Tài Khoản Tên Chủ Tài Khoản
VIB HCM 880704060007099 Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
BIDV NAM KY KHOI NGHIA 11910000465065
VCB HCM 0071003953218
TCB HCM 10221485904012
ACB HCM 41768499
HDB HCM 068704070000941

Nội dung nộp tiền: bao gồm số tài khoản chứng khoán, họ và tên

Ví dụ: số tài khoản chứng khoán là 011C015123, tên khách hàng là Nguyễn Văn A

Thì điền nội dung là: So tai khoan 011C015123, nguyen van a

Anh chị em lưu ý, nội dung cần điền đủ và đúng số tài khoản và hõ tên. Nếu nội dung điền sai, anh chị em vui lòng liên hệ công ty hoặc team KAMETHOD sẽ hỗ trợ anh chị em tra soát tiền về tài khoản nhanh chóng.

Thời Gian Thực Hiện Nộp Tiền

Nộp tiền vào tài khoản trong ngày làm việc, tiền sẽ được hoạch toán vào tài khoản trong ngày

Nộp tiền ngoài giờ làm việc tiền sẽ được hoạch toán vào sáng ngày làm việc tiếp theo.

Chi tiết tại: HSC
Xem thệm: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì?

 
  Hướng Dẫn Nộp Tiền Tại HSC

Hướng Dẫn Nộp Tiền Tại HSC