Ký quỹ là gì? Tại sao phải ký quỹ?

Trong giao dịch hàng hóa, ký quỹ là khoản tiền đặt cọc của NĐT nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp đồng. Tỷ lệ ký quỹ cho từng loại mặt hàng được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam quy định chi tiết TẠI ĐÂY. Các mức ký quỹ khách hàng cần lưu ý:

– Mức ký quỹ yêu cầu: NĐT cần ký quỹ theo mức này ban đầu để có đủ điều kiện đặt lệnh.

– Mức ký quỹ duy trì: NĐT cần thực hiện bổ sung ký quỹ về mức ký quỹ ban đầu

– Mức hủy các lệnh chờ khớp: Tài khoản giảm dưới mức ký quỹ này, toàn bộ các lệnh chờ của tài khoản giao dịch này sẽ bị hủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *