Liên đoàn phân tích kỹ thuật quốc tế (IFTA)

Liên đoàn phân tích kỹ thuật quốc tế (IFTA)

Liên đoàn các nhà phân tích kỹ thuật quốc tế được thành lập vào năm 1986 và là một tổ chức toàn cầu của các hiệp hội và tổ chức phân tích thị trường thế giới. IFTA là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận với các thành viên ở 21 quốc gia . Liên đoàn phân tích kỹ thuật quốc tế cung cấp chứng nhận cho các nhà phân tích kỹ thuật trên toàn thế giới.

Chương trình:
IFTA cung cấp hai chứng nhận:

Chứng nhận kỹ thuật viê tài chính ( CFTe) 
Thạc sĩ phâ tích kỹ thuật tài chính (MFTA

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Là phương pháp phân tích có hệ thống các công cụ tài chính, bao gồm chứng khoán, hợp đồng tương lai và các sản phẩm lãi suất, chỉ với các thông tin được phân phối trên thị trường như giá cả, khối lượng, biến động và lãi suất mở. Các công cụ của phân tích kỹ thuật là các phép đo và dẫn xuất của giá, ví dụ như khối lượng cân bằng, dao động giá, động lượng và nhận dạng mẫu. Chuyên viên phân tích kỹ thuật áp dụng các công cụ như vậy để dự báo và định thời gian giao dịch và đầu tư vào các công cụ tài chính. Phân tích kỹ thuật là một môn học phổ quát.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *