MA

giao cắt ma

 

Đường trung bình MA (Moving Averages)

Một đường trung bình là cách làm phẳng hoạt động biến động giá theo thời gian. Nghĩa là bạn lấy giá trị trung bình của giá đóng trong một khoảng thời gian.

 

MA 20

Giống như mọi công cụ, nó được sử dụng để hỗ trợ chúng ta dự đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường trung bình bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào. 

Đường trung bình làm phẳng hoạt động của giá. Có nhiều kiểu đường trung bình khác nhau, và mỗi kiểu có các mức làm phẳng riêng. Nói chung, đường trung bình phẳng hơn thì phản ánh sự biến động giá chậm hơn. Đường trung bình nhấp nhô hơn thì phản ánh sự biến động giá nhanh hơn. 

Đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average – SMA)

Một đường trung bình đơn giản là kiểu đường trung bình đơn giản nhất. Một cách cơ bản, một đường trung bình đơn giản được tính bằng cách tính tổng các giá đóng trong số khoảng thời gian “x” và chia cho “x”. Nếu bạn vẽ một đường trung bình đơn giản cho số khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 1 giờ, bạn sẽ cộng giá đóng của 5 giờ và chia cho 5 và như vậy bạn có một đường trung bình đơn giản.

Nếu bạn vẽ đường trung bình đơn giản cho khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 10 phút, bạn sẽ cộng giá đóng của 50 phút và sau đó chia cho 5. 

Hầu hết các công cụ vẽ đồ thị sẽ thực hiện tất cả việc tính toán cho bạn. Chúng ta phải biết cách tính toán một đường trung bình đơn giản bởi vì điều này quan trọng để bạn hiểu các một đường trung bình được tính toán. Nếu bạn hiểu cách mỗi đường trung bình được tính toán, bạn có thể đưa ra quyết định của riêng bạn nên chọn kiểu nào thì tốt hơn.

Giống như bất kỳ công cụ khác, các đường trung bình hoạt động như một bộ delay (làm trễ). Bởi vì bạn đang lấy giá trị trung bình của giá, bạn thực sự chỉ đang xem dự báo giá tương lai và không phải là một cái nhìn chắc chắn của tương lai.

 

ma 2050100

Đây là một ví dụ về cách các đường trung bình làm phẳng hoạt động giá cả. Trên đồ thị trên, bạn có thể thấy 03 đường SMA khác nhau. Như bạn nhìn thấy, đường SMA cho khoảng thời gian dài hơn là đường chậm trễ hơn so với giá. SMA càng lớn thể hiện giá chậm hơn các đường SMA ngắn hạn.

Đường SMA trong đồ thị này hiển thị cho bạn cảm nhận chung về thị trường theo thời gian. Thay vì chỉ nhìn vào giá hiện tại của thị trường, đường trung bình cho chúng ta một các nhìn rộng hơn và chúng ta có thể đưa ra dự đoán giá tương lai. 

Nói chung bạn có thể tùy chỉnh độ dài như thế nào tùy theo cách abnj muốn, chủ yếu giá sẽ phản ứng như thế nào tại những đường trung bình đó. Không có một đường trung bình nào chuẩn nhất. Chỉ có người sử dụng hiểu được và quen với bộ lọc của cá nhân.
Trong chứng khoán có các khoảng thời gian:
1 năm: báo cáo tài chính 1 năm, nên MA 200 đóng vai trò tốt.

Nửa năm: báo cáo tài chính bán niên, nên sử dụng MA 100 đóng vai trò tốt

3 tháng: báo cáo quý, nên dùng MA 50 đóng vai trò tốt.

1 tháng: trung bình 20 ngày giao dichjh, nên MA 2 đóng vai trò tốt.

Chính vì vậy KAMETHOD chọn MA 20 50 100 200 làm bộ kỹ thuật để đánh giá xu hướng và sự tích lũy của giá cổ phiếu.

dây ma2050100200

Bộ chỉ số MA này có thể sử dụng trong các sản phẩm liên thị trường như: Chứng khoán, Hàng hóa, forrex

LIÊN HỆ HỌC PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

 

    Mở tài khoản chứng khoánMở tài khoản hàng hóaTư vấn danh mục Chứng khoán

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *