Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, nhân viên sẽ liên hệ và hướng dẫn bạn nhanh chóng, bạn vui lòng nghe máy hoặc tương tác nhé!  

  MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN ONLINE

   
  Chào mừng Quý khách đăng ký mở tài khoản tại HSC!
  Để bắt đầu đăng ký, vui lòng chuẩn bị:
  1. CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định.
  2. Máy tính hoặc Điện thoại có Camera.
  3. Điện thoại di động để nhận mật khẩu OTP xác nhận hợp đồng.
  Trình duyệt khuyến nghị: Chrome (Window/Android/MacOS version 10.0.0 trở lên); Safari (iPhone/iPad version 12.4.1 trở lên) – Vui lòng cài đặt theo khuyến nghị để thực hiện đăng ký.
   
    Mở Tài Khoản Chứng Khoán Online  
    Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán online  

   

   

   

  đầu tư chứng khoán cần bao nhiêu tiền