Nhận định xu hướng thị trường phiên 03/04/2020

II. Phân tích kỹ thuật:

1.Nhận định xu hướng giá Đậu tương kỳ hạn tháng 5/2020:

ChartD1 Đậu tương tháng 5/2020 

Theo chart D1, giá đậu tương tháng 5/2020 đang trong xu hướng giảm. Giá tiếp tục giảm trong phiên giao dịch 2/4 khi kết phiên tại 858.5. Hiện tại giá vẫn đang được hỗ trợ bới vùng giá 880-885, nếu phá được vùng hỗ trợ này khả năng cao giá sẽ giảm mạnh về vùng hỗ trợ thấp hơn 820-825.

 • Kháng cự: 880-885
 • Hỗ trợ :      855-860, 820-825

2. Nhận định xu hướng giá Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 5/2020:

Chart D1 Dầu đậu tương tháng 5/2020

Theo chart D1, giá dầu đậu tương tháng 5/2020 đang trong xu hướng giảm. Trong phiên giao dịch 2/4 giá đã tăng lên 26.86 sau đó giảm mạnh và kết phiên tại 26.24. Hiện tại giá vẫn đang được hỗ trợ bởi vùng giá 26.00-26.30, nếu phá được vùng này khả năng cao giá sẽ giảm về vùng đáy cũ 24.70-25.00.

 • Kháng cự: 28.00-28.30
 • Hỗ trợ :     26.00-26.30

3. Nhận định xu hướng giá Khô đậu tương kỳ hạn tháng 5/2020:

Chart D1 Khô đậu tương tháng 5/2020

Theo chart D1, giá khô đậu tương tháng 5/2020 đang trong xu hướng tăng. Trong phiên giao dịch 2/4 giá giảm mạnh, phá vỡ vùng hỗ trợ 313-315 và đóng cửa tại 309. Hiện tại gái vẫn đang trong xu hướng tăng, tuy nhiên những phiên gần đây giá đã hình thành nhiều nến Bearish engulfing cho thấy phe bán đang kiểm soát thị trường, nên khả năng cao giá sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 296-298.

 • Kháng cự:  321-323
 • Hỗ trợ :      313-315, 296-298

4. Nhận định xu hướng giá Lúa mỳ kỳ hạn tháng 5/2020:

Chart D1 Lúa mỳ tháng 5/2020

Theo chart D1, giá lúa mỳ tháng 5/2020 đang trong xu hướng tăng. Trong phiên giao dịch 2/4 giá kết phiên giảm tại 541.5. Giá sẽ giảm mạnh về vùng hỗ trợ 492-498 nếu phá được vùng 540-545. Tuy nhiên hiện tại giá vẫn đang trong xu hướng tăng nên khả năng cao hơn giá sẽ tăng lên vùng kháng cự 565-570.

 • Kháng cự: 565-570
 • Hỗ trợ :     540-545, 492-498

5. Nhận định xu hướng giá Đường kỳ hạn tháng 5/2020:

Chart D1 Đường tháng 5/2020

Theo chart D1, giá đường tháng 5/2020 đang trong xu hướng giảm. Trong phiên giao dịch 2/4 giá tăng lên 10.90 sau đó giảm mạnh và kết phiên tại 10.29, cho thấy giá đã test không thành công vùng kháng cự 10.40-10.60. Khả năng cao giá sẽ giảm về vùng hỗ trợ 9.80-10.00.

 • Kháng cự: 10.40-10.60
 • Hỗ trợ :     9.80-10.00

Lưu ý:

 • Tất cả các chiến lược giao dịch cần xem thêm tín hiệu xác nhận, các mô hình nến, xu hướng trước khi vào lênh.
 • Hạn chế đặt lệnh đuổi theo khi thị trường đang hưng phấn.
 • Chiến lược update mới hàng ngày phụ thuộc diễn biến thị trường.
 • Tuân thủ tuyệt đối quản lý vốn tỷ lệ đòn bẩy 1:5 và luôn luôn đặt STP khi vào lệnh.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

 

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!

Đỗ Quốc Tính – Chuyên viên phân tích kỹ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *