Sở giao dịch hàng hóa là thế nào?

Sở giao dịch hàng hóa được bộ công thương cấp phép và quản lý để  thực hiện giao dịch phái sinh hàng hóa. Sở giao dịch hàng hóa cũng tương đương với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hiện hành.

Được thành lập trước đây nhưng còn nhiều hạn chế bởi thông tư 158 và thông tư 40. Tuy nhiên, sau khi thông tư 58 ra đời mới đây đã cho phép Sở giao dịch hàng hóa liên thông với các Sở giao dịch trên thế giới tạo cơ hội cho thị trường hàng hóa Việt Nam phát triển rực rỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *