So sánh hai cổ phiếu HBC và SAM với sự tương đồng về mô hình giá

 

SO SÁNH HAI CỔ PHẾU HBC VÀ SAM VỚI SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ MÔ HÌNH GIÁ

 

Hình 1 : HBC và sự bứt phá nền

 

Hình 2: Sam và phiên bứt nền với khồi lượng thấp

Qua hai hình trên, điểm chung là sự bứt phá nền nhưng khối lượng rất thấp so với trung bình phiên trước đó.
Mô hình này khả năng cao cho sự ” fast break”, giá tăng nhanh.
Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ team KAMETHOD để có thêm sự hướng dẫn thực chiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *