Sóng Elliot- Tất cả những gì mà bạn cần nên học về sóng

Nguyên lý sóng Elliott-Sóng Elliot  là gì?

Nguyên lý sóng Elliott-Sóng Elliot  một hình thức của phân tích kỹ thuật mà một số nhà đầu tư sử dụng để phân tích các chu kỳ thị trường tài chính. Dự báo các xu hướng thị trường bằng cách xác định các thái cực trong tâm lý nhà đầu tư. Các mức cao và thấp trong giá và các yếu tố tập thể. Ralph Nelson Elliott (1871-1948), một kế toán viên chuyên nghiệp, phát hiện ra các nguyên lý xã hội cơ bản và phát triển các công cụ phân tích trong những năm 1930. Ông đề xuất rằng giá cả thị trường diễn ra trong những hình mẫu cụ thể.

Ngày nay những người thực hành gọi là sóng Elliott, hoặc chỉ đơn giản là sóng.

Elliott xuất bản lý thuyết của ông về hành vi thị trường trong cuốn sách The Wave Principle vào năm 1938. Tổng kết nó trong một loạt các bài viết trong tạp chí Financial World năm 1939. Đề cập toàn diện nhất trong tác phẩm lớn cuối cùng của mình, Nature’s Laws: The Secret of the Universe vào năm 1946.

Elliott nói rằng “vì con người lệ thuộc vào chuỗi hành động mang tính nhịp điệu. Các tính toán phải thực hiện với các hoạt động của mình. Có thể được dự đoán ​​xa vào tương lai với sự căn chỉnh và độ chắc chắn không thể đạt được cho tới nay”. Giá trị thực nghiệm của Nguyên lý sóng Elliott vẫn còn là đề tài tranh luận.

Nguyên lý sóng Elliott nói lên điều gì?

Nguyên lý sóng Elliott thừa nhận tâm lý đầu tư tập thể, hoặc tâm lý đám đông. Chúng di chuyển giữa lạc quan và bi quan theo các trình tự tự nhiên. Những thay đổi tâm trạng này tạo ra các hình mẫu được chứng minh trong các biến động giá của các thị trường ở mọi cấp độ xu hướng hoặc quy mô thời gian.

Mô hình sóng Elliot như thế nào?

Trong mô hình Sóng Elliot, giá cả thị trường thay thế giữa một giai đoạn bốc đồng hay giai đoạn “vận động”. Và một giai đoạn điều chỉnh trên tất cả các quy mô thời gian của xu hướng. Các bốc đồng luôn được chia nhỏ thành một tập hợp gồm 5 sóng cấp độ thấp hơn. Chúng xen kẽ giữa tính cách vận động và điều chỉnh. Do đó sóng 1, 3, và 5 là thúc đẩy. Và sóng 2 và 4 là các thoái lui nhỏ hơn của sóng 1 và 3.

Các sóng điều chỉnh được chia nhỏ thành 3 sóng cấp độ nhỏ hơn, bắt đầu với một xung xu hướng trái ngược sóng 5, một thoái lui, và một xung khắc.

Trong một thị trường gấu xu hướng chủ đạo là đi xuống, do đó, hình mẫu bị đảo ngược – năm sóng xuống và ba sóng lên. Các sóng vận động luôn luôn di chuyển với xu hướng. Trong khi các sóng điều chỉnh di chuyển chống lại nó.

Sư liên kết của mô hình sóng Elliot

Các mô hình liên kết để hình thành các cấu trúc năm sóng và ba sóng mà bản thân chúng nằm trong các cấu trúc sóng tự đồng dạng có quy mô lớn hoặc cấp độ cao hơn. Lưu ý hầu hết các cấp độ thấp hơn có chu kỳ ba lý tưởng hóa.

Trong chuỗi năm sóng nhỏ đầu tiên, sóng 1, 3 và 5 là sóng vận động. Trong khi sóng 2 và 4 là sóng điều chỉnh. Điều này báo hiệu rằng vận động của sóng cao hơn một cấp độ là đi lên. Nó cũng báo hiệu sự bắt đầu của chuỗi ba sóng nhỏ điều chỉnh đầu tiên. Sau 5 sóng lên ban đầu và ba sóng xuống, chuỗi này lại bắt đầu một lần nữa và hình học fractal tự tương tự bắt đầu mở ra theo cấu trúc 5 và 3 sóng mà nó nằm dưới một cấp độ cao hơn.

Các hình mẫu vận động hoàn chỉnh bao gồm 89 sóng. Theo sau là một hình mẫu điều chỉnh hoàn chỉnh 55 sóng.

Cấp độ của một hình mẫu Sóng Elliot

Mỗi cấp độ của một hình mẫu Sóng Elliot trong một thị trường tài chính có một tên. Những người thực hành sử dụng các ký hiệu cho từng sóng để chỉ chức năng và số cấp độ cho các sóng vận động.

Chữ cái cho sóng điều chỉnh (được thể hiện trong cao nhất của 3 chuỗi cấu trúc hoặc cấp độ sóng được lý tưởng hóa).

Các cấp độ là tương đối; chúng được xác định bởi hình thức, không phải do quy mô hay thời gian tuyệt đối. Sóng của cùng một cấp độ có thể có quy mô và/hoặc thời gian rất khác nhau.

sóng elliot

Phân loại sóng Elliot

Việc phân loại một sóng ở một cấp độ cụ thể nào đó có thể khác nhau. Những người thực hành nói chung đồng ý về thứ tự cấp độ tiêu chuẩn (thời gian gần đúng cho):

  • Đại siêu chu kỳ: nhiều thế kỷ
  • Siêu chu kỳ: nhiều thập kỷ (khoảng 40-70 năm)
  • Chu kỳ: một năm đến vài năm (hoặc thậm chí vài thập kỷ theo một mở rộng Elliott)
  • Sơ cấp: vài tháng đến vài năm
  • Trung cấp: vài tuần đến vài tháng
  • Nhỏ: vài tuần
  • Khá nhỏ: vài ngày
  • Rất nhỏ: vài giờ
  • Rất rất nhỏ: vài phút

Sóng Elliot- tất cả những gì mà bạn nên học về sóng nằm ở trang dưới đây. Nhìn chung sóng Elliot là một trường phái lớn trong phân tích kỹ thuật. Chính vì vậy, chúng tôi khuyên nghị các bạn nên đọc và học rõ từ nguồn đáng tin cậy. Để có cái nhìn đúng đắn và phân tích hiệu quả hơn bằng kỹ thuật. Chúng tôi giới thiệu bạn trang chuyên về sóng Elliot để bạn có thể nghiên cứu sâu hơn.

 

ELLIOT WAVE INTERNATIONAL (NHẤP VÀO)

HÀNG HÓA PHÁI SINH CÓ NÊN ĐẦU TƯ?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *