Thị trường hàng hóa có rủi ro hay không?

Thị trường nào cũng có rủi ro, bản chất của lợi nhuận cao là rủi ro cao. Nhưng nếu nhà đầu tư không sử dụng đòn bẩy, mà đánh với số vốn bằng đúng giá trị của 1 hợp đồng “ví dụ 440 triệu cho 1 hợp đồng ngô” thì rủi ro hầu như rất thấp và tài khoản của khách hàng sẽ không bao giờ bị cháy (call margin). Đồng thời hàng hóa là một mặt hàng có giá trị nên giá sẽ không giảm quá lớn mà quanh điểm hòa vốn sản xuất hàng hóa. Còn chứng khoán nhà đầu tư có thể mất trắng nếu công ty làm ăn thua lỗ hoặc phá sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *